Šola tumorjev prebavil 2023 - novosti v zdravljenju (6. in 7. december 2023)

Kdaj:

7.12.2023 ob 9:00

Kje:

Onkološki inštitut Ljubljana (Zaloška 2, Ljubljana) - predavalnica

Komu je kongres namenjen:

Šola bo predstavila novosti v zdravljenju tumorjev prebavil ter je namenjena internistom onkologom, onkologom radioterapevtom, gastroenterologom, abdominalnim kirurgom in ostalim, ki jih področje zanima.

Točke:

 Z udeležbo lahko pridobite 6 licenčnih točk Zdravniške zbornice Slovenije.
Strokovni dogodek, kjer bodo predstavljene vse novosti o zdravljenju tumorjev prebavil, prenovitve nekaterih priporočil in pogled v prihajajoče terapije.

Organizator: Sekcija za internistično onkologijo pri SZD, Onkološki inštitut Ljubljana, Katedra za onkologijo MF Ljubljana

Strokovni odbor: Ocvirk, Mesti, Reberšek, Brecelj

Organizacijski odbor: Ocvirk, Mesti, ReberšekProgram:

Sreda, 6. 12. 2023

08.00- 09.30 Registracije udeležencev
09.30 – 09.50 Imunoterapija pri zdravljenju rakov zgornjih prebavil in praktične izkušnje – satelitski simpozij BMS
09.50 – 10.10 Pomen molekularnih biomarkerjev in uporaba tarčnih zdravil pri holangiokarcinomu – satelitski simpozij Genesis
10.10 – 10.30 Vloga resekcije in presaditve jeter pri hepatoceličnem raku v letu 2023: Trotovšek
10.30 – 11.00 Novosti v sistemskem zdravljenju hepatobiliarnih rakov: Ocvirk
11.00 – 11.20 Intervencijska onkologija prebavil: Popovič
11.20 – 11.35 Diskusija

11.35 – 11.50 Odmor

11.50 – 12.05 Presejanje družin z visokim tveganjem za rak trebušne slinavke: Perič
12.05 – 12.25 Robotske resekcije pri tumorjih trebušne slinavke: M. Petrič
12.25 – 12.45 Kirurgija raka trebušne slinavke – izkušnje UKC MB: Potrč
12.45 – 13.00 Predstavitev prospektivne klinične raziskave pri bolnikih z lokalno napredovalim rakom trebušne slinavke: Mesti
13.00 – 13.20 Priporočila za zdravljenje raka trebušne slinavke: Volk, Azarija
13.20 – 13.40 Kliničen pomen določanja MSI, TMB, PD-L1 in izračun CPS: Ocvirk
13.40 – 13.55 Novosti v radikalnem sistemskem zdravljenju rakov zgornjih prebavil: Hribernik
13.55 – 14.10 Novosti v sistemskem zdravljenju napredovalih rakov zgornjih prebavil: Mesti
14.10 – 14.25 Diskusija

14.25- 15.30 Odmor za kosilo

15.30 – 16.00 Tumorji zgornjih prebavil: klinični primeri in diskusija Panel: Brecelj, Mesti, Hribernik, N.Boc Predstavitev kliničnih primerov: Božič, Tomič, Leskovšek
16.00 – 16.20 Obravnava onkoloških bolnikov v sekundarnih centrih: Kikec
16.20 – 16.40 Pristop k zdravljenju bolnika z rakom z oslabljenim ledvičnim delovanjem: Milanez
16.40 – 16-55 Diskusija
16.55 – 17.15 Napredovali adenokarcinom želodca in GES – od biomarkerjev do bolnikove postelje – satelitski simpozij Astellas
17.15 – 17.35 Stivarga in VItrakvi: Vsestranska borca proti solidnim tumorjem – satelitski simpozij Bayer

 

Četrtek, 7. 12. 2023

08.10 – 08.30 Vloga pembrolizumaba pri sistemskem zdravljenju rakov zgornjih prebavil-satelitski simpozij MSD
08.30-08.50 Nova možnost zdravljenja za bolnike z mCRC in za bolnike s holangiokarcinomom - satelitski simpozij Servier
08.50 – 09.10 Priporočila za obravnav bolnikov s karcinomom slepiča: Hribernik , Petrič
08.50 – 09.20 Obravnava bolnikov z lokalno napredovalim karcinomom danke z zapleti - Predstavitev primera in panelna diskusija: Ignjatovič, Anderluh, Kramer, N.Boc Predstavitve kliničnih primerov: Arko, Drobnič
09.20 – 09.40 Totalno neaodjuvantno zdravljenje bolnikov z rakom danke – predstavitev naših rezultatov: Velenik
09.40 – 10.00 Watch & Wait protokol; naše izkušnje: Brecelj
10.00 – 10.20 Razširjena pelvična limfadenektomija pri karcinomu rektuma ; od vzhoda do zahoda: Kramer
10.20 – 10.35 Novosti v sistemskem zdravljenju bolnikov z metastatskim CRC Marko Boc
10.35 – 10.45 Diskusija

10.45 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.45 Oligometastatska bolezen: Klinični primeri in diskusija Panel: Ocvirk, M.Boc, Trotovšek, N.Boc Predstavitve kliničnih primerov: Erman, Bogdan
11.45 – 12.05 Pomen prehranske podpore pri bolnikih z raki prebavil: Berlec
12.05 – 12.20 Probiotiki pri bolniku z rakom: Orel
12.20 – 12.35 Sistemsko zdravljenje kostnih zasevkov pri solidnih rakih Ribnikar
12.35 – 12.55 Perkutane ablativne metode zdravljenja kostnih zasevkov: Dežman
12.55 – 13.15 Zdravljenje BRAF mutiranih bolnikov z napredovalim rakom debelega črevesa in danke – satelitski simpozij Medis
13.15 – 13.35 Zdravljenje z zdravilom panitumumab v kontinuumu oskrbe RAS divjega tipa razsejanega debelega črevesa in danke Satelitski simpozij - Amgen
13.35 – 13.50 Zaključki srečanja